Isolera snedtak

Att isolera snedtak är inte svårare än att isolera andra typer av tak. De flesta tak är av typen snedtak då väldigt många hus och bostäder har tak av typen sadeltak. I Norden är det praktiskt att ha bostäder med snedtak då vi ganska ofta under vinterhalvåret har snö i större delarna av Sverige. Har du ett platt tak så måste du upp och skotta om det kommer mycket snö, på snedtak åker snön ner av sig självt. Förr i tiden fick takmaterialet bestämma lutningen på taket, till exempel om takmaterialet var torv så var taklutningen låg men om det var spån- eller stråtak så var lutningen brantare. Allt eftersom plåten gjorde intåg kunde taken istället formas som man ville.

Vindar med snedtak

När du isolerar en oinredd vind med snedtak ska du tänka på att använda dig av material utan plaster då en oinredd vind med snedtak har en stor luftvolym som ska fungera som en klimatbuffert ovanför bostaden. Så länge det inte finns plaster i isoleringsmaterialet så kan till och med materialet klara av perioder med vattenläckage utan att ta skada. Det vill säga om den är isolerad med material som inte tar upp eller avger fukt i sin tur. Så länge som vinden hålls oinredd finns det också stora möjligheter att märka i tid om det skulle förekomma vattenläckage.

Isolera vind med snedtak

Om du nu ska isolera vind med snedtak så gör du bäst i att välja material som klarar sig utan att du behöver lägga ett plastskikt innan du lägger på isoleringen. Det går att lägga ny isolering ovanpå den gamla om det finns någon kvar, se bara till att ta bort plast om du finner någon. Detta för att inte ändra på den nuvarande konstruktionens fuktegenskaper. Det är viktigt att använda sig av material som tar upp men även avger fukt.